Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Szczegóły